• Week voor de gezonde jeugd

Week van de gezonde jeugd

Ological is mede-ondertekenaar van de door het JOGG Platform opgezette intentieverklaring 'Akkoord Gezonde Voeding op scholen' en ondersteunt actief de Week voor de gezonde jeugd.

Het drinken van water stimuleren staat centraal bij Ological. In de Week van de gezonde jeugd komen wij scholen tegemoet in de kosten door extra scherpe tarieven en installatiekosten aan te bieden. Voor scholen wordt het op deze manier aantrekkelijk om leerlingen gratis gekoeld en lekker leidingwater aan te bieden.